BANDAI RE 1/100 夜莺测评

腰部

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评 BANDAI RE 1/100 MSN-04 II NIGHTINDRED测评

这个部分结构看起来十分庞大复杂,不过实际上却是意外地简单。前裙甲和侧裙甲都是用PC件接入腰部的球型关节的,可动范围还算不错。但比较可惜的是前裙甲后面隐藏的机械臂只是一个一体成型的构件,不具备活动能力。侧裙甲也比较简单,就是推进器和裙甲两个部分组成。前面的长条形推进器是直接插上去,后面容纳着两个巨大燃料罐的后裙甲是挂在腰部核心机构后面,能进行有限角度的活动。后裙甲末端的支撑架有一个小小的联动关节设计,但支撑架的接地部分却没有做出活动关节,所以实际上能活动的范围还是比较有限的。至于上半身安装到腰部之后的可动范围,这么说吧:不能动。原因还是造型的问题,与关节无关。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据